3 min.
image_pdfimage_print

Els aparelladors tenen l’oportunitat de liderar el sector de la construcció i la seva activitat en un moment clau i de recuperació en el qual el govern central té previst invertir més de 6.800 MEUR a través del Pla de Rehabilitació d’Habitatge i Regeneració Urbana. Així de clar s’ha mostrat Francisco Javier Martín Ramiro, Director general de Vivienda y suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA); en una entrevista concedida en exclusiva al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT).

Martín Ramiro considera que “gràcies al bagatge que els arquitectes tècnics han tingut aquestes últimes dècades en l’àmbit tècnic, de formació i capacitació cap a la gestió, poden ser els més indicats per assolir la figura de l’agent o gestor de la rehabilitació que pretén impulsar el MITMA”.

Sobre la inversió de més de 6.800 MEUR anunciada pel Ministerio, Martín Ramiro ha recordat que la Comissió Europea exigeix un mínim d’estalvi energètic del 30% en termes de consum d’energia primària no renovable, de manera que els ajuts es graduaran en funció dels resultats energètics. En aquest sentit, el Director general de l’Habitatge ha afegit que “es finançaran actuacions a nivell d’habitatge privat i no només de comunitats de propietaris, de manera que els particulars puguin fer millores als seus habitatges i rebre també ajudes que, al final i globalment, són per accions que contribueixen a millorar el parc immobiliari en general”.

Preguntat pel fet que les grans actuacions sempre acaben concedint-se a gran empreses en detriment d’aquelles que hi ha al territori, Martín Ramiro ha matisat que “és bàsic trobar sinergies entre la rehabilitació energètica i les obres obligatòries de conservació, un fet que serà viable amb l’existència d’agents que permetin alinear els interessos dels propietaris amb les possibilitats que ofereix el Plan de Rehabilitación de la Vivienda y Regeneración Urbana, generant una ambiciosa subvenció per al desenvolupament del que s’anomena Llibre de l’Edifici que permet fer la diagnosi de cada habitatge”.

El Llibre de l’edifici existent posa l’accent en les possibilitats de millora de l’edifici, que han de ser avaluades pel tècnic, qui a més ha de desenvolupar un pla d’actuacions per a la renovació de l’edifici que permeti assolir el seu òptim nivell de millora, mitjançant una intervenció prioritzada i valorada econòmicament.

Parlant del rol que cal que tinguin les administracions, especialment les locals, en l’àmbit de la rehabilitació, El Director general de Vivienda y suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, qualifica com a “essencial la participació proactiva dels ajuntaments, veritables impulsors no només dels àmbits de barri en què el seu paper és protagonista i executor, sinó també com a agent fonamental per a l’aplicació final dels ajuts, ja que hauran d’agilitar els seus procediments de concessió de llicències , o fer viable actuacions que precisin modificacions en el planejament urbanístic”.

L’extensa entrevista, realitzada fa pocs dies i publicada a la revista TAG del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, està plena de matisos interessants per al sector de la construcció i, en alguns casos de manera directa, per al col·lectiu d’aparelladors i arquitectes tècnics.

Francisco Javier Martín Ramiro considera que els Col·legis professionals com el COAATT són “veritables garants de la capacitació dels seus col·legiats per poder desenvolupar el gran repte que se’ns presenta. Però a més es configuren cada vegada més com a elements intermedis amb la ciutadania, que podran col·laborar amb les administracions en tasques d’informació, conscienciació, i fins i tot de gestió de tasques que els puguin ser encomanades.”