2 min.
image_pdfimage_print

La recerca incansable de la felicitat és una constant universal en la vida humana, un objectiu sublim que, malgrat ser profundament subjectiu, s’ha convertit en l’eix d’estudis i anàlisis detallats. L’Informe Mundial de la Felicitat 2024 ens ofereix, un cop més, una radiografia de la felicitat a nivell global, emprant tres indicadors clau de benestar: avaluacions de vida, emocions positives i emocions negatives.

A un total de 143 països, es va convidar a més de mil persones per país a reflexionar sobre el seu nivell de satisfacció vital, utilitzant una escala de deu punts. Aquest exercici d’autoavaluació, realitzat entre els anys 2021 i 2023, ha permès obtenir una mitjana que reflecteix l’estat d’ànim general de les nacions.

El focus d’atenció recau sobre com la felicitat fluctua al llarg de les diferents etapes de la vida. Una de les conclusions més reveladores és que la joventut sembla gaudir d’un estat de satisfacció superior al de les generacions més grans, encara que aquesta tendència no s’observa de manera uniforme a tot el món. A Europa Occidental, per exemple, la satisfacció amb la vida es manté estable sense importar l’edat, mentre que en altres contextos es percep una disminució progressiva de la felicitat a mesura que avancen els anys, amb l’excepció de certs repunts ocasionals en la tercera edat.

L’informe posa de manifest que Finlàndia, per setè any consecutiu, es corona com el país més feliç del planeta, amb una puntuació de 7,74. Li segueixen Dinamarca i Islàndia, amb qualificacions de 7,58 i 7,53 respectivament, demostrant que el benestar és una realitat palpable en aquestes latituds. En contrast, les notes més baixes recauen en Lesotho, Líban i Afganistan, on la felicitat sembla ser un bé escàs.

Espanya se situa en la 36a posició d’aquest llistat, mentre que Mèxic destaca en el lloc 25, seguit molt de prop per Uruguai. Aquest panorama ens ofereix una ullada a la diversitat d’experiències i percepcions sobre la felicitat arreu del món.

L’informe també llança una advertència sobre una possible epidèmia de solitud i els seus impactes en la salut mental i física de les persones. En aquest sentit, recalca la importància de les interaccions socials i com aquestes influeixen directament en els nostres nivells de felicitat.

L’Informe Mundial de la Felicitat 2024 convida a reflexionar sobre la complexitat de la felicitat i com aquesta té una àmplia relació amb factors demogràfics, socials i personals. Ens recorda que, encara que la felicitat pugui semblar esquiva, les connexions humanes i una comprensió profunda de les nostres pròpies etapes de vida poden ser claus per acostar-nos a ella.