2 min.
image_pdfimage_print

El portal Obres amb Garantia (www.obresambgarantia.com) creat l’any 2015 pel Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) segueix creixent amb èxit i exportant-se a altres indrets de l’Estat Espanyol. Els darrers mesos, els Col·legis d’Osca i Lleida han posat en funcionament aquesta eina que posa a l’abast de la ciutadania als professionals qualificats quan necessiten fer obres diverses per a la millora dels habitatges, com ara rehabilitacions de façanes, o realitzar altres tràmits com aconseguir cèdules d’habitabilitat, peritatges, gestionar les ajudes dels fons Next Generation o els certificats d’eficiència energètica. Quan la persona contacta amb el portal i explica què necessita, rep tres pressupostos de tres arquitectes tècnics i a partir d’aquí pot decidir què fer.

Els col·legis d’arquitectes tècnics de Mallorca i Saragossa van ser els primers de sumar-se a l’experiència creada pel COAATT i ara s’ha ampliat el servei amb les incorporacions d’Osca i Lleida. El portal és molt exitós ja que, ara per ara s’han rebut més de 8.000 sol·licituds de pressupostos captades per internet. Aquestes s’han pogut oferir a Tècnics de proximitat de cada territori, obtenint-se resultats de satisfacció superiors al 8,5 sobre 10 per part dels clients,  i acceptant-se més del 20% de les sol·licituds. Aquestes excel·lents dades demostren la confiança i garantia que els tècnics col·legiats i el Col·legi ofereixen al conjunt de la societat.

Així, la col·laboració dels Col·legis de l’Arquitectura Tècnica de Saragossa, Mallorca, Lleida, Osca i Tarragona, permet que l’eina creada a la nostra demarcació capti la necessitats de treballs professionals d’arquitectura tècnica.

Les principals sol·licituds responen a peticions de certificats i informes. Es tracta de cèdules d’habitabilitat, ITE’s, certificats d’eficiència energètica, peritatges i llicències d’activitat. Una part important també inclou la gestió d’obres per a comunitats de propietaris. Cada any creix el nombre de sol·licituds per fer reformes i rehabilitacions, motivada principalment  per les peticions de treballs d’arranjament de façanes, millores a les comunitat de propietaris, obres de millor de l’accessibilitat o per l’assessorament en la millora de l’eficiència energètica d’edificis.

La manca de professionals experts en edificació, en especial els arquitectes tècnics que són els tècnics de capçalera dels edificis, motiva que aquesta plataforma sigui utilitzada, cada cop més, per feines específiques que realitzen els gabinets, les comunitats i les constructores, per a realitzar aquests informes i projectes de rehabilitació.