2 min.
image_pdfimage_print

El Departament de Cultura ha creat el Programa temporal per a l’impuls de la presència de les arts i la cultura com a eina de salut mental de les persones. El Govern ha aprovat avui l’acord, que posa el focus en la col·laboració mixta entre els àmbits sanitari i cultural amb relació a la presència i ús de les arts i la cultura davant les malalties, en especial de salut mental.

Aquesta actuació s’emmarca dins del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya. Els departaments de Presidència, Salut i Cultura s’han compromès a impulsar actuacions encaminades a una major i millor presència de les arts en els programes de salut, atesos els avantatges que aquesta presència provoca.

Els objectius del programa són enfortir la capacitat dels centres sanitaris i els equipaments culturals com a referència d’accés a la cultura, organitzar esdeveniments i propostes per posar iniciatives culturals a disposició dels centres sanitaris, potenciar els programes culturals adequats per a una millor presència de la vida de les persones malaltes, i, en definitiva, impulsar la cultura com a eina d’inclusió social dels col·lectius més vulnerables.

El Programa temporal per a l’impuls de la presència de les arts i la cultura com a eina de salut mental de les persones tindrà una durada màxima de tres anys, comptarà amb la incorporació d’un màxim de dos efectius i s’executarà amb un pressupost de 124.656,28 euros anuals, 373.968,84 euros en tres anys.

La taula del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya

El maig de 2022 es va crear la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya, com a òrgan col·legiat amb els objectius d’impulsar, coordinar i assessorar en els objectius i funcions del Pacte Nacional de Salut Mental. Es tracta d’una taula participativa i oberta i estretament vinculada al sector de la salut mental del país.

El Departament de Cultura forma part de la Taula de Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya, pel potencial de la cultura com a eina de transformació social i capacitat sanadora i preventiva de les persones. Compta amb la representació de les principals entitats i associacions, taula del tercer sector, familiars i primeres persones i especialistes en salut mental, així com els departaments de l’Administració competents en matèria de salut mental.

El desplegament del programa, que va donar el tret de sortida el mes de desembre de l’any 2021, és una iniciativa del Govern per tal de donar resposta com a país a les necessitats de les persones davant d’un context de problemàtica de salut emocional i mental d’elevada complexitat, que es va veure agreujada a causa dels efectes de la Covid-19.