3 min.
image_pdfimage_print

L’actual procés per afavorir la rehabilitació energètica als habitatges és un fracàs i cal canviar-ho. Així de clar és el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) al voltant d’un tema que considera prioritari i al qual li manca un important impuls econòmic.

Des del COAAT s’assegura que la campanya de comunicació iniciada l’any 2017 per part de l’Agència de l’Habitatge va ser massa breu i gens resolutiva, que els ajuntaments s’han desentès del problema de manera ràpida i que els ajusta econòmics que es destinen a les comunitats de propietaris són minsos amb el greuge que la informació que es dona a les pròpies comunitats de propietaris és gairebé nul·la. Amb aquest panorama, òbviament, la situació és preocupant perquè el Decret creat per la Generalitat va arribar tard i les administracions locals, que són les qui haurien de vehicular-lo, no creuen en aquell document.

Tot sembla indicar que aquesta situació canviarà en breu perquè s’han de posar en marxa un gran nombre d’inversions provinents dels fons europeus que el Govern preveu començar a distribuir al llarg d’aquest any 2021, uns ajuts que en matèria de rehabilitació s’enfocaran especialment a la millora energètica dels edificis.

Les previsions de l’administració passen per augmentar notablement les inversions dirigides a millorar l’envolupant tèrmica, l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i instal·lacions d’il·luminació. Recordem que actualment només hi ha oberta la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació energètica en edificis existents, el programa PREE, gestionada a Catalunya per l’Institut Català d’Energia.

Per altra part, des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’espera obrir noves convocatòries en breu amb dotacions que podrien multiplicar per deu les del passat 2020, i que anirien dirigides al foment de la rehabilitació, les millores en accessibilitat i a la implantació de la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE).

La ITE serà un informe imprescindible per poder accedir als ajuts. L’Administració vols conèixer l’estat general de l’edifici abans de promoure qualsevol inversió. Per tant, ara resulta imprescindible fomentar la implantació de la Inspecció Tècnica dels Edificis i disposar d’un manual d’ús i manteniment que els permeti programar en el temps les tasques de conservació oportunes.

Un 2020 molt dolent

La realitat no és massa bona. L’any 2020, el nombre d’inspeccions es va desplomar més d’un 40%. Cada vegada és més freqüent veure com els serveis tècnics dels ajuntaments han d’intervenir per despreniments a les façanes, enfonsaments de la coberta o lesions molt greus a l’estructura d’un edifici que no ha passat la ITE.

Són situacions de risc per als ocupants dels habitatges i els vianants, induïdes, la majoria de vegades, per la manca de manteniment i que provoquen importants despeses econòmiques a les administracions locals. Precisament uns dels objectius que pretenia evitar el Decret  de la ITE era fomentar el manteniment i acabar amb situacions d’aquest tipus.

Actualment, es suma a la manca de cultura de manteniment una situació econòmica difícil per a les comunitats de propietaris, un problema, que s’arrossega des de finals de la dècada anterior i que ha fet que l’envelliment del parc immobiliari sigui un problema cada vegada més important. És per això que aquestes inversions que preveu l’administració siguin tant importants i necessàries.

La manca de  conservació i manteniment són les causes de la majoria de les lesions que apareixen als edificis d’habitatges. En realitat, a gran part d’ells no s’hi realitza cap tasca de conservació o manteniment, si no que es fan obres de rehabilitació molt costoses per corregir lesions produïdes per aquesta mancança. Un altre document, el Certificat d’Eficiència Energètica, serà també imprescindible per tal de sol·licitar ajuts per a la millora energètica dels edificis