2 min.
image_pdfimage_print

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Gemma Maymó, ja ha fet públic el repartiment d’ajuts per a les associacions de famílies d’alumnes dels centres públics i municipals d’educació infantil, primària i secundària, de l’Institut Altafulla, i les escoles La Portalada i El Roquissar,  l’Escola de Música i les llars d’infants Francesc Blanch i Hort de Pau.

Una aula de l’Institut Altafulla / Foto: Departament de Prems i Comunicació d’aatafull.a

La suma total de la convocatòria és de 9.000 euros, el mateix import que es va aprovar per a l’any 2020. En el quadre següent, es detalla la quantitat total de subvenció que rebrà l’entitat, així com també el número d’alumnes de cada centre:

 

ENTITAT IMPORTS TOTAL
Nom de l’entitat Alumnes 4.500,00 € 4.500,00 € 9.000,00 €
AMPA INSTITUT ALTAFULLA 589 750,00 € 1.825,41 € 2.575,41 €
AMPA HORT DE PAU 46 750,00 € 142,56 € 892,56 €
AMPA FRANCESC BLANCH 30 750,00 € 92,98 € 842,98 €
AMPA ROQUISSAR 194 750,00 € 601,24 € 1.351,24 €
AMPA LA PORTALADA 423 750,00 € 1.310,95 € 2.060,95 €
AMPA EMMA 170 750,00 € 526,86 € 1.276,86 €

 

Aquests ajuts estan supeditats a què la proposta presentada per cada una de les associacions estigui encaminada al foment de l’activitat educativa. La fórmula per repartir aquesta quantitat total de 9.000 € és la contemplada en les bases específiques de la subvenció en què es detalla que l’import total es divideix en dues parts iguals; una de les parts va repartida a parts iguals entre totes les entitats, i la segona de les parts, s’ha de computar el cost per alumne i prorratejar-lo segons els alumnes de cada un dels centres escolars.

Text: Departament de Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla