L’Ajuntament d’Altafulla destina 9.000 euros a les associacions de famílies dels centres educatius del municipi

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Gemma Maymó, ja ha fet públic el repartiment d’ajuts per a les associacions de famílies d’alumnes dels centres públics i municipals d’educació infantil, primària i secundària, de l’Institut Altafulla, i les escoles La Portalada i El Roquissar,  l’Escola de Música i les llars d’infants Francesc Blanch i Hort de Pau.

Una aula de l’Institut Altafulla / Foto: Departament de Prems i Comunicació d’aatafull.a

La suma total de la convocatòria és de 9.000 euros, el mateix import que es va aprovar per a l’any 2020. En el quadre següent, es detalla la quantitat total de subvenció que rebrà l’entitat, així com també el número d’alumnes de cada centre:

 

ENTITATIMPORTSTOTAL
Nom de l’entitatAlumnes 4.500,00 €4.500,00 €9.000,00 €
AMPA INSTITUT ALTAFULLA589750,00 €1.825,41 €2.575,41 €
AMPA HORT DE PAU46750,00 €142,56 €892,56 €
AMPA FRANCESC BLANCH30750,00 €92,98 €842,98 €
AMPA ROQUISSAR194750,00 €601,24 €1.351,24 €
AMPA LA PORTALADA423750,00 €1.310,95 €2.060,95 €
AMPA EMMA170750,00 €526,86 €1.276,86 €

 

Aquests ajuts estan supeditats a què la proposta presentada per cada una de les associacions estigui encaminada al foment de l’activitat educativa. La fórmula per repartir aquesta quantitat total de 9.000 € és la contemplada en les bases específiques de la subvenció en què es detalla que l’import total es divideix en dues parts iguals; una de les parts va repartida a parts iguals entre totes les entitats, i la segona de les parts, s’ha de computar el cost per alumne i prorratejar-lo segons els alumnes de cada un dels centres escolars.

Text: Departament de Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla