3 min.
image_pdfimage_print

Amb l’objectiu de determinar quines mancances hi ha en habitatge al municipi, l’ajuntament d’Altafulla ha encarregat la redacció d’un Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) a la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. La intenció del document, que es treballa conjuntament entre l’òrgan universitari i l’ajuntament, és detectar la realitat actual de l’habitatge a la població i disposar finalment d’un instrument de planificació que marqui les pautes per dissenyar les polítiques municipals d’habitatge per als propers anys.

Una de les tasques que ha iniciat ara el consistori altafullenc és una consulta ciutadana que, traduïda en una enquesta, es posa a l’abast de tothom que la vulgui respondre. Àlex Cañas, Regidor d’Habitatge de l’ajuntament d’Altafulla, explica que el PAMH és el primer projecte de la regidoria d’habitatge creada en aquest mandat i que “les respostes de la gent i els col·lectius ens serviran per detectar quins problemes existeixen, quins son de més prioritat o els que cal buscar una solució de forma més immediata.  Paral·lelament estem realitzant trobades virtuals amb diferents àmbits, com professionals del món que rodeja l’habitatge, l’àmbit sectorial amb agents del sector comercial del poble i també des de l’àmbit social representats per associacions de veïns o representants d’Entitats”.  

L’enquesta s’inicia preguntant a l’usuari quines considera que són les dues problemàtiques d’habitatge més importants. Entre les opcions, hi ha la sobreocupació dels habitatges, el mal estat d’aquests, el fet que hi hagi molts immobles buits de forma permanent, la presència d’habitatge ocupats o l’existència d’habitatges turístics.

Una segona qüestió demana a l’enquestat que digui quines són les dues principals dificultats d’accés a un habitatge de lloguer i dona com a opcions la manca d’una oferta atractiva, l’elevat preu del lloguer, la inseguretat laboral de les persones o l’estat de conservació dels habitatges que es lloguen. Pel que fa als elements que poden dificultar la compra d’un immoble, qui omple l’enquesta ha decidir si pel preu que aquestes tenen, per la manca d’una oferta atractiva, la manca de finançament bancari o la situació econòmica de les persones.

En aquest sentit, Cañas argumenta que la principal mancança actual és l’escassa oferta d’habitatge que té el municipi i per tant “cal buscar solucions i altres fórmules que ens ajudi a superar aquesta mancança i no dependre només de quan es fan promocions d’habitatge protegit, ja siguin de lloguer o de propietat. Per això aquest pla ens ha de dotar d’estratègies que puguem utilitzar i d’accions que puguem dur a terme per solucionar aquest problema”. 

Al llarg de l’enquesta es pregunta sobre qui es consideren que són els col·lectius més vulnerables. Òbviament, entre les respostes a marcar hi ha el col·lectiu de la gent gran, la gent jove, les famílies nombroses, les monoparentals, les persones amb pocs recursos econòmics, les qui han perdut la feina o les immigrades.

El Regidor d’Habitatge de l’ajuntament d’Altafulla no amaga que “hi ha problemes que ja fa temps que els sabem com per exemple l’accés a l’habitatge per part del jovent o els alts preus. Aquest Pla però, intenta buscar estratègies i eines per trobar solució de manera més àmplia i no només als d’un sector concret”.

L’enquesta, que es pot completar en uns cinc minuts, pregunta igualment per quines polítiques d’ajuts a l’habitatge triaria l’enquestat o quines són les accions més urgents a realitzar per a la millor del parc immobiliari, com ara la rehabilitació, l’estalvi energètic, eliminació de barreres arquitectòniques, construcció d’habitatge social o la creació d’una borsa de lloguer municipal.

Les últimes preguntes de l’enquesta són aquelles que serveixen per definir el perfil de l’enquestat, saber si viu de lloguer o en propietat, sol o en família. Si voleu participar a l’enquesta, la podeu contestar AQUÍ.